[email protected]
+36 30 985 37 66

Adatvédelmi szabályzat

A Helios Csoport (a továbbiakban: Adatkezelő, kapcsolat: Nagysándor József út hrsz.15742/15, 5000 Szolnok, e-mail: [email protected]) tiszteletben tartja felhasználóinak személyes adatait, és elkötelezett amellett, hogy az online űrlapokkal kapott adatokat gondosan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően védje.

Weblapunk egyes részein felhasználóink önként megoszthatják velünk személyes adataikat (név, cím, e-mail-cím, stb.) A Helios Csoport a személyes adatokat addig használja és tárolja, amíg ez a személyes adatok gyűjtésére okot adó tevékenység véget nem ér, vagy amíg a felhasználó a beleegyezését vissza nem vonja. A személyes adatok védelmét biztosító megfelelő műszaki és szervezeti eljárásokkal megakadályozzuk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, vagy a személyes adatok megosztását.

Ha a felhasználó kitöltötte a weblapunkon levő kapcsolati űrlapot, a megadott információkat csak levelezésre használjuk fel. Sajnos ha a felhasználó nem kívánja megadni nekünk elérhetőségeit, nem tudunk kérdéseire válaszolni.

Ha a felhasználó kitöltötte a weblapunkon levő regisztrációs űrlapot, a megadott információkat csak a regisztrált felhasználók számára elérhető dokumentumok megtekintésére és felhasználására alkalmazzuk, amíg a felhasználó a beleegyezést vissza nem vonja.

A Helios Csoport időnként bizonyos, a kapott személyes adatok kezelésével kapcsolatos feladatokat szerződéses partnerekre bízhat, akikkel személyes adatok kezelésére szerződése van. Ezek a partnerek a gyűjtött adatot a Helios Csoport nevében kizárólag az előre meghatározott célokkal kapcsolatban, a vonatkozó törvényeknek megfelelően kezelhetik. Ha a Helios Csoport más célokra az Európai Unión kívül eső szoftveres eszközöket használ, vagy személyes adatokat ilyen szervereken tárol, óvintézkedésként jóváhagyott, szabványos szerződéses intézkedéseket foglal az ezen szolgáltatásokat nyújtó cégekkel kötött szerződésekbe.

A felhasználó bármikor kérhet a Helios Csoporttól hozzáférést az adataihoz, illetve az adatok javítását (valamint ezen vonatkozásban a feldolgozásuk korlátozását), az adatok hordozhatóságát (személyes hozzájárulás vagy szerződés esetében) vagy személyes adataik törlését (ez nem vonatkozik a szerződéshez szükséges adatokra a szerződés érvényességi ideje alatt). A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, illetve tiltakozhat adatainak közvetlen értékesítésre való felhasználása ellen. Ezt a felhasználó úgy teheti meg, hogy üzenetet küld a következő tárggyal/tartalommal: GDPR – „Helios Coatings Hungary” – Hungary e-mail-címünkre: [email protected] vagy postai címünkre: Nagysándor József út hrsz.15742/15, 5000 Szolnok, Hungary. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a beleegyezés visszavonása előtt a beleegyezés alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Hasonlóan minden adatalanynak joga van közvetlenül az Információügyi Biztosnak panaszt benyújtani, ha úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése megsérti a vonatkozó törvényeket.