[email protected]
+36 30 985 37 66

Egészségügyi, biztonsági és jólléti irányelve

A KANSAI HELIOS csoport egészségügyi, biztonsági és jólléti irányelve

A KANSAI HELIOS Csoportnál a munkatársaink és közösségünk egészségének, biztonságának és jóllétének megőrzése több, mint elkötelezettség – ez a mi megingathatatlan ígéretünk.

Ez az irányelv útmutatásként szolgál a veszélyektől mentes munkahely kialakításához, a gondoskodás kultúrájának ápolásához és a szabályok betartásának biztosításához.

Egészségügyi és biztonsági szabályzat

VEZETŐI ELKÖTELEZETTSÉG:
• A biztonság a legfőbb prioritásunk, minden döntésünkben figyelembe vesszük.
• Vezetőink példát mutatnak, a biztonság mindig az élen jár.
• Folyamatosan azonosítjuk és csökkentjük a kockázatokat, biztonságos környezetet teremtve mindenki számára.
• Következménykezelést alkalmazunk a biztonsági szabályok/előírások be nem tartása esetén, biztosítva az elszámoltathatóságot, miközben kiemelten kezeljük a támogatást és az útmutatást a biztonsági kultúra előmozdítása érdekében szervezetünkön belül.

CÉLKITŰZÉSEK:
• Végső célunk: a nulla munkahelyi sérülés.
• Célunk a munkanapkieséssel járó balesetek gyakoriságának (LTIF) 1,5 vagy annál alacsonyabb értékre csökkentése, törekszünk a veszélymentes környezet kialakítására.

MUNKAVÁLLALÓI RÉSZVÉTEL:
• Alkalmazottainkat ösztönözzük arra, hogy részt vegyenek biztonsági kezdeményezésekben, elősegítve a felelősségérzetük kialakulását.
• A rendszeres visszajelzések a kommunikációs csatornáinkon biztosítják, hogy mindenki szerepet vállaljon a biztonságos munkahely megteremtésében.

A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA ÉS A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS:
• Alapos kockázatértékelések segítségével proaktív, megelőző intézkedéseket hajtunk végre.
• A munkavállalók biztonsága továbbra is elsődleges prioritásunk marad működésünk minden területén.

A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA:
• Szigorúan betartjuk a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó törvényeket, nem hagyunk teret a kompromisszumoknak.
• A rendszeres auditok megerősítik elkötelezettségünket a biztonságos munkakörnyezet fenntartása mellett.

FELKÉSZÜLTSÉG A VÉSZHELYZETRE:
• Átfogó reagálási tervek és folyamatos képzések biztosítják, hogy mindig felkészültek legyünk.
• Folyamatosan éberek vagyunk, készek vagyunk minden felmerülő helyzet kezelésére.

JÓLLÉT FÓKUSZ:
• Támogatjuk a testi egészséget, a mentális rugalmasságot, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát, felismerve a holisztikus jóllét fontosságát.
• Elkötelezettségünk a biztonságon túlmenően kiterjed a munkaerő általános jóllétére is.

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS:
• A rendszeres felülvizsgálatok és frissítések folyamataink folyamatos fejlesztését szolgálják.
• Elkötelezettek vagyunk a legmagasabb biztonsági előírások betartása és felülmúlása mellett.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÉPZÉS:
• A világos kommunikációs csatornák és a célzott képzési programok minden szinten növelik a biztonsággal kapcsolatos tudatosságot és kompetenciát.

TELJESÍTMÉNYMÉRÉS:
• Szorosan figyelemmel kísérjük a biztonsági mutatókat, elősegítve az elszámoltathatóságot és a biztonságos munkakörnyezet fenntartásáért való kollektív felelősséget.

AZ IRÁNYELV TERJESZTÉSE:
• Belső hálózatunkon és hirdetőtábláinkon keresztül minden érdekelt fél számára elérhető ez az irányelv, amely megerősíti biztonságunk és jóllétünk kultúráját.

FELÜLVIZSGÁLAT:
• Az időszakos felülvizsgálatok biztosítják irányelvünk folyamatos hatékonyságát, alkalmazkodva a jogszabályok változásaihoz, az eseményekhez és a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági teljesítményünkhöz.

Mr. Dietmar Jost
Elnök,
Ügyvezető igazgató

Mr. Bastian Krauss
Ügyvezető alelnök,
ügyvezető igazgató

Mr. Mitsuru Masunaga
Ügyvezető alelnök,
ügyvezető igazgató

Mr. Yoshihiro Tanaka
ügyvezető igazgató