[email protected]
+36 30 985 37 66

Környezetvédelmi irányelve

A KANSAI HELIOS csoport környezetvédelmi irányelve

A KANSAI HELIOS Csoportnál minden tevékenységünkben és értékláncunkban kiemelten kezeljük a környezetvédelmet, felismerve annak kulcsfontosságú jelentőségét a jelenlegi és a jövő generációi számára. A vegyipar felelős szereplőjeként elkötelezettek vagyunk tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink környezeti hatásainak minimalizálása mellett, összhangban az ISO 14001:2015 szabványokkal, valamint az ECOVADIS ajánlásaival.

Ez a szabályzat a KANSAI HELIOS csoporton belüli összes szervezetre vonatkozik, beleértve a leányvállalatokat, részlegeket, egységeket és létesítményeket világszerte. Minden alkalmazottól elvárjuk, hogy napi tevékenysége során betartsa ezeket az elveket, és mi biztatjuk üzleti partnereinket, beszállítóinkat és vállalkozóinkat ezek figyelembevételére.

Környezetpolitika

A CÉLJAINK A KÖVETKEZŐEK:

Jogi megfelelőség: Az összes vonatkozó környezetvédelmi törvény és előírás betartása, rendszeres értékelésekkel biztosítva a folyamatos megfelelést.

Környezetirányítási rendszer: Az ISO 14001:2015 tanúsítványnak megfelelő előírások betartása és fenntartása minden szervezetnél, a környezetirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, az energiahatékonyság javítása és az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó kibocsátások (Scope 1, 2, 3) teljes értékláncunkban való kezelése.

Erőforrás-hatékonyság: Az erőforrás-felhasználás minimalizálása, a megújuló energiaforrásokra való áttérés, a hatékonyságot és a hulladékcsökkentést elősegítő technológiákba való befektetés.

Biológiai sokféleség és ökoszisztéma-szolgáltatások: A természetes élőhelyek megőrzése és fejlesztése a biológiai sokféleség megőrzése iránti elkötelezettségünk részeként.

Vízgazdálkodás: Fenntartható vízgazdálkodási gyakorlatok kidolgozása a hatékonyságra, a felelős ártalmatlanításra és a szennyezés megelőzésére helyezve a hangsúlyt.

Hulladékgazdálkodás: Egy átfogó hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése a hulladék minimalizálása, az újrahasznosítás maximalizálása és a környezeti hatások mérséklése érdekében.

Termékfelügyelet: A vegyi anyagok felelősségteljes kezelése az életciklusuk során, környezetileg fenntartható termékek fejlesztése, a biztonságos kezelés, használat és ártalmatlanítás elősegítése a beszállítókkal és vevőkkel való együttműködés révén.

Innováció és kutatás a fenntarthatóságért: Források biztosítása élvonalbeli technológiák és folyamatok fejlesztésére, a környezeti hatások csökkentésére és a fenntartható gyakorlatok elősegítésére.

Szennyezés megelőzése: Intézkedések végrehajtása a szennyezés forrásánál történő megelőzésére és a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások minimalizálására, a kapcsolódó környezeti kockázatok beazonosítása és ellenőrzése.

Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztés iránt elkötelezett, mérhető célokat és elvárásokat tűzünk ki, nyomon követjük az előrehaladást, és javító intézkedéseket hajtunk végre a környezeti teljesítmény javítása érdekében.

Ezt a Környezetvédelmi irányelvet rendszeres időközönként felülvizsgáljuk, hogy biztosítsuk annak folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és hatékonyságát, figyelembe véve a jogszabályokban, a lényeges témakörökben, a technológiában és a környezeti teljesítményben bekövetkezett változásokat.

Mr. Dietmar Jost
Elnök,
Ügyvezető igazgató

Mr. Bastian Krauss
Ügyvezető alelnök,
ügyvezető igazgató

Mr. Mitsuru Masunaga
Ügyvezető alelnök,
ügyvezető igazgató

Mr. Yoshihiro Tanaka
ügyvezető igazgató